top of page

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

     Özel Öğrenme Güçlüğü dört grupta incelenir.

•   Okuma Bozukluğu (Disleksi)
•   Aritmetik Bozukluğu (Discalculi)
•   Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi)
•   Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozuklukları.

Disleksi Nedir?

     Kişinin okumak için normal fırsatları olmasına rağmen yazılı sözcükleri tanımak ve anlamakta zorlandığı okuma bozukluğudur.Okuma bozukluğu yanı sıra konuşmada da sorun yaşarlar. Yaşıtlarına göre daha yavaş okuma,kelimeleri tersten algılama mevcuttur. Genellikle farklılık öğrenci ilkokula başladığı dönemde fark edilir.

Diskalkuli Nedir?

     Kişinin aritmetik becerilerde yaşadığı güçlüktür. Dört işlem yapmakta zorlanma, hatalı işlem yapma, parmakla sayma, matematik sembollerini ayırt etme ve adlandırma da zorluk yaşama gibi matematik becerilerinde sorun yaşarlar. Zaman kavramlarını öğrenmekte zorlanırlar.

Disgrafi Nedir?

     Kişinin yazma becerilerinde yaşadığı güçlüktür. Yaşıtlarına göre yazma becerileri yavaştır. Yazarken hece atlama,bazı harfleri ve sayıları karıştırma (b-d, m-n,6-9,g-y gibi), noktalama ve gramer hataları yaparlar. Yazı yazarken silik,düzensiz yazma ve kelimeler arasında uygun boşlukların bırakılmaması mevcuttur.

 

     Öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitsel programı ile;

 1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflemekteyiz.

     Bu hedeflerimizin yanı sıra öğrenme güçlüğü tanısına sahip olan bireyler için eğitsel ve gelişimsel ihtiyaçlarını göz önüne alarak hazırladığımız eğitim programında bu tanıya sahip olan öğrencilerimizin güçlük yaşadığı;

  • Algısal alan,

  • Kavramsal alan,

  • Motor-koordinasyon alan,

  • Belek alanı,

  • Dikkat-koordinasyon alanı,

  • Sıralama-organizasyon alanı,

  • Dil alanı gibi gelişim alanlarını desteklemek için yoğunlaştırılmış eğitsel uygulamalara yer vermekteyiz.

bottom of page