top of page
Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitimi

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı ile Bireylerin;

  1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,

  2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,

  3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,

  4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerisi kazanmaları,

  5. Bacak ve kollarını fonksiyonel şekilde kullanmaları,

  6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,

  7. transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik ambulasyon hareketlerini geliştirmeleri,

  8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanları kullanabilme becerisi geliştirmeleri,

  9. Hareket ve yeteneğin yanısıra bilişsel, duyuşsal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenir.

Bedensel Engelli Bireylerde daha ayrıntılı bilgi almak için fizyoterapi sayfasını inceleyiniz.

bottom of page