top of page

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERDE EĞİTİM

İşitme kaybı doğuştan ya da sonradan oluşan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise, işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

İşitme engeli olan birey, işitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye en uygun yaşlarda, konuşma ve dili öğrenme fırsatını kaçırmakta ve hem anlama hem de konuşma becerilerinde sorunlar yaşamaktadır. Konuşma ve dil sorunlarına bağlı olarak da bilişsel, motor koordinasyon, duygusal-sosyal, eğitim ve öğretim, mesleki ve toplumsal alanlarda da güçlükler çekmektedir.

İşitme Engelli Bireyin Dil ve Konuşma Gelişimini Etkileyen Farklı Faktörler Bulunmaktadır.

İşitme kaybı ile ilgili etkenler:

İşitmenin tipi, derecesi, şekli ve nedeni gibi.

İşitme ile ilgili sunulan odyoloji hizmetlerine bağlı etkenler:

İşitme kaybının tanıladığı yaş ile işitme cihazının kullanılmaya başlandığı yaş, işitme kaybına uygunluğu ve ayarlanması, tam gün sürekli kullanılması, etkin kullanımı, kullanıldığı eğitim ortamında akustik düzenlemenin yapılması ve işitme kaybının belirli aralıklarla odyolojik yönden değerlendirilmesi ve yeni teknolojik cihazların denenmesi gibi.

Sunulan genel eğitim ve özel eğitim hizmetlerine bağlı etkenler:

Tanı ve cihazlandırma ile başlayan aile hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri, erken eğitim ile kritik dönemin değerlendirilmesi, yaşıtları ile birlikte oyun fırsatları sağlanması, işitme kaybına ve bireyin özelliklerine uygun düzeyde ve hızda gelişim sağlanıp sağlanmadığına ilişkin eğitsel değerlendirme gibi.

Birey ile ilgili etkenler:

Bireyin yaşı, cinsiyeti, kişilik özellikleri, bilişsel düzeyi, öğrenme stili ve ek engelli olup olmaması gibi.

Aile ile ilgili etkenler:

Ailenin çocuk yetiştirme tutumları, engelli kabul düzeyi, iletişim tarzı, disiplin tarzı, sosyo-ekonomik düzeyi, eğitim ve kültürel düzeyi, bireyle ilgili eğitim planlanmasına ne düzeyde katılabildiği, evde bireyle ilgili eğitimi ne düzeyde uygulayabildiği, bireye çevreyi ve dünyayı tanımaya yardımcı olabilecek nitelikli yaşantıları ne oranda sağlayabildiği gibi.

İşitme engelli bireyler destek eğitim programı ile bireylerin;

  1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,

  2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri,

  3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,

  4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerisi geliştirmeleri,

  5. Temel matematik becerileri geliştirmeleri,

  6. Akıl yürütme becerileri geliştirmeleri beklenir.

bottom of page