top of page

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Yaygın Gelişimsel Bozukluk, erken çocukluk döneminde başlayan Sosyal etkileşim, Dil gelişimi ve Davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programlarından yararlanabilecek Gruplar Nelerdir?

•     Otizm
•     Asperger Bozukluğu
•     Rett Sendromu
•     Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
•     Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’ tur.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programının Genel Amaçları

•     İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
•     Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
•     Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
•     İletişim becerilerini geliştirmeleri,
•     Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
•     Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
•     Akademik becerilerini geliştirmeleri,
•     Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programında Öğrencilere Neler Kazandırılır?

•     Eşleme Becerileri
•     Taklit Becerileri
•     Yönerge Takip Becerileri
•     Görsel Destek Kullanımı
•     Alıcı Dil Becerileri
•     İfade Edici Dil Becerileri
•     Oyun Ve Müzik Becerileri
•     Öz Bakım Becerileri
•     Günlük Yaşam Becerileri
•     Motor Beceriler
•     Sosyal Beceriler
•     Okuma Yazma
•     Matematik

bottom of page