top of page
Gökkuşağı Özel Eğitim 11

Özel Eğitimin Nedir?

Özel eğitim, özel gereksinimli bireyin kendi kendine yetebilmesini sağlamayı hedefler. Ayrıca, akranlarıyla aynı anda öğrenemeyen özel gereksinimli bireylerin öğrenme durumlarına göre eğitim programlarıyla eksikliklerini tamamlayabilmelerini sağlar.

Gökkuşağı Özel Eğitim 1

Aile Özel Eğitimin İlk Basamağı

Normal ya da özel gereksinimli birey fark etmeksizin eğitimin temeli her şekilde ailede başlar. Özel gereksinimli bireyin ailesi, özel eğitimin can damarıdır. Aile özel eğitimin önemini ne kadar erken kavrarsa, çocuğunu ne kadar iyi tanırsa, çocuğuna yaklaşacağı yöntemleri ne kadar iyi bilirse, çocuğunun hayatına o kadar olumlu yönde dokunacaktır.

Özel eğitim nedir
  • Özel eğitim, toplumun bireylerine verdiği önemdir.

  • Özel eğitim, hiçbir bireyin feda edilemeyeceğinin göstergesidir.

  • Özel eğitim, ailenin yarına dair olan inancını kuvvetlendiren eylemler topluluğudur.

  • Özel eğitim,  özel gereksinimli bireyin ilk adımlarını, ilk kanat çırpışlarını öğretmedir.

  • Özel eğitim, özel gereksinimli bireyin akranlarına yetişmesine olanak sağlayan araçtır.

  • Özel eğitim, özel gereksinimli bireyin yarınıdır.

  • Özel eğitim, özel gereksinimli bireyin toplumla ahengini sağlar.

  • Özel eğitim, özel gereksinimli bireyin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan güçtür.

  • Kısacası özel eğitim, özel gereksinimli birey için hayatın kendisidir.

  • Özel eğitim bu nedenlerle çok önemlidir ve özel gereksinimli birey ailesi için vazgeçilmez bir hak’tır.

KISACA NELER YAPIYORUZ?

OKUMA

ilköğretim ve ortaöğretim düzeyi öğrencilerimizin harfleri, kelimeleri ve cümleleri okumaları sırasında zorluk çeken öğrencilerimize bireye özel uyguladığımız farklı teknik ve yöntemlerle okumaya geçişinde destek oluyoruz.

Yazma

YAZMA

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimizin okuma ile yazma çalışmaları eşgüdümlü olarak yapılması gerekmektedir. Güzel yazı çalışmaları ile öğrencilerimize hem yazıyı öğretiyor hem de etkili okumalarını geliştiriyoruz.

Matematik

MATEMATİK

Matematikte kavram bilgisi, sayı bilgisi, problem çözme yeteneği, analiz yapma, pratik düşünme, sistemli düşünme, mantık kurma, rasyonel bakış açısı kazanımı gibi bir çok beceri sağlamaktayız.

ZİHİNSEL AKTİVİTELER

Bu eğitim düzeyindeki öğrencilerimiz ile sosyal uyum becerileri, günlük yaşam becerileri, temel akademik beceriler, öz bakım gibi yaşamın her anında ihtiyacı olan bilgi ve beceri çalışmaları yapmaktayız.  

Dil Konuşma Eğitimi

DİL KONUŞMA EĞİTİMİ

Dil ve konuşmada gecikme yaşayan öğrencilerimizle, ağız hareketleri, dudak hareketleri, dil hareketleri, ses çalışmaları yaparak konuşmalarında ilerleme sağlıyoruz.

Fiziksel Aktiviteler

FİZİKSEL AKTİVİTELER

Öğrencilerimizin ilgi ve beklentileri doğrultusunda sevdikleri aktivitelerle onları hem öğreterek hem de eğlendirerek yaşama hazırlayarak daha olgun bireyler olmalarını sağlıyoruz.

bottom of page